• Zebrania - godz. 17

   liczba odwiedzin: 10
    • 01.09.2020 POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     09.09.2020 ZEBRANIE RODZICÓW KLAS II LO

     09.09.2020 ZEBRANIE RODZICÓW KLAS III LO i SP

     07.10.2020 DZIEŃ OTWARTY

     04.11.2020 DZIEŃ OTWARTY

     02.12.2020 DZIEŃ OTWARTY

     16.12.2020 RADA KLASYFIKACYJNA ŚRÓDROCZNA

     23 - 31.012.2020 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

     4 - 15.01.2021 FERIE ZIMOWE

     18.01.2021 POCZĄTEK DRUGIEGO PÓŁROCZA

     ? ŚLUBOWANIE KLAS I SP

     ? ŚLUBOWANIE KLAS I LO

     03.02.2021 DZIEŃ OTWARTY

     03.03.2021 DZIEŃ OTWARTY

     31.03.2021 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

     01 - 06.04.2021 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

     07.04.2021 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

     14.04.2021 DZIEŃ OTWARTY, INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH KOŃCOWYCH KLAS III_LO

     26.04.2021 RADA KLASYFIKACYJNA KOŃCOWA KLAS III LO

     30.04.2021 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH III LO

     05.05.2021 DZIEŃ OTWARTY

     02.06.2021 ZEBRANIE RODZICÓW (INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH)

     04.06.2021 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

     16.06.2020 RADA KLASYFIKACYJNA

     25.06.2021 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021