• Przedłużenie rekrutacji klas pierwszych (ogólnodostępnej i integracyjnej) w Szkole Podstawowej nr 379

    • Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

     Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

     Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

     Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

     Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

    • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

    • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do  klas I w szkołach podstawowych.

     Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

     Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.