• Na podane poniżej konto Rodzice uczniów Zespołu Szkół nr128 mogą dokonywać wpłat na fundusz Rady Rodziców.

     97 1020 1042 0000 8802 0432 2608

     Na formularzu przelewu należy umieścić imię i  nazwisko ucznia oraz numer klasy.

      

     Dziękujemy za wszystkie wpłaty.