• Szanowni Państwo,

     Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.

     Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online.

     Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem i zasadami bezpieczeństwa. Proszę o przekazanie tych informacji nauczycielom z Państwa palcówki.

     Mam nadzieję, że materiał przygotowany przez UODO i MEN wesprze Państwa w codziennej pracy.

     Z wyrazami szacunku

     Dariusz Piontkowski


     Poradnik UODO Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania .pdf

      

     Dobre  praktyki  zasady bezpieczeństwa UODO .pdf