• Informacja dla Interesantów Zespołu Szkół nr 128 w Warszawie

   •  W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy iż od dnia 30.03.2020 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. § 10. 1 (Dz.U. 2020 poz. 491), bezpośrednia obsługa interesantów w Zespole Szkół nr 128 w Warszawie zostaje zawieszona.

    Osoby z zewnątrz nie będą wpuszczane na teren Szkoły.

    Wszystkie sprawy proszę załatwiać drogą elektroniczną poprzez kontakt mailowy sekretariat@szkolyszareszeregi.edu.pl lub telefoniczny 22 811 19 08 z pracownikiem sekretariatu,  w godzinach 8.00 - 16.00.

    Dostarczenie niezbędnej dokumentacji możliwe jest tylko poprzez przekazanie dokumentów przy drzwiach wejściowych w zamkniętej kopercie z wypisaną informacją: od kogo, dla kogo. Należy zadzwonić domofonem i czekać, aż pojawi się pracownik szkoły. Kopertę umieszczamy w pojemniku wskazanym przez pracownika szkoły. 

   • Komunikat Mazowieckiej Policji


   • Szanowni Rodzice i Opiekunowie!  


     W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje  o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.  


     Drodzy uczniowie! 

    W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali  w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

   • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

   • uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 432) czas trwania kwalifikacji wojskowej został skrócony do dnia 13 marca br.

    Wezwania do stawienia się w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy tracą moc a osoby, które nie zostały objęte kwalifikacją w bieżącym roku zostaną wezwane w następnym, 2021 r.

   • brak danych