• Krystian Maciejewski - chorąży

      Karolina Kowalczyk - asysta

      Julia Stefaniak - asysta

      Agata Kornet - werblistka

      Paweł Oracz - opiekun 

      Grzegorz Jamróz - opiekun