• Zebrania - godz. 17

   liczba odwiedzin: 1934
    •  Kalendarz roku szkolnego 2022 / 2023 

     01.09.2022 POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

     07.09.2022 ZEBRANIE RODZICÓW

     29.09.2022 ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH SP

     14.10.2022 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

     31.10.2022  (poniedziałek) DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH*

     20.12.2022 RADA KLASYFIKACYJNA ŚRÓDROCZNA

     23 - 31.12.2022 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

     11.01.2023 ZEBRANIE RODZICÓW

     23 - 27.01.2023 TYDZIEŃ PATRONA - zmiana terminu

     26.01.2023 ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH LO - zmiana terminu

     28.01.2023 STUDNIÓWKA 2023

     13 - 26.02.2023 FERIE ZIMOWE

     21.03.2023 DZIEŃ SPORTU

     05.04.2023 ZEBRANIE RODZICÓW - INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH KLAS MATURALNYCH

     06 - 11.04.2023 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

     25.04.2023 RADA KLASYFIKACYJNA KLAS MATURALNYCH

     28.04.2023 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W KLASACH MATURALNYCH

     02.05.2023 (wtorek) DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH*

     04 - 23.05.2023 EGZAMIN MATURALNY

     04 - 09.05.2023 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w LO*

     31.05.2023 ZEBRANIE RODZICÓW - INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH KLAS NIEMATURALNYCH ZS128

     01.06.2023 DZIEŃ SPORTU

     09.06.2023 (piątek) DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH*

     16.06.2023 RADA KLASYFIKACYJNA KLAS NIEMATURALNYCH ZS128

     23.06.2023 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023