• Zebrania - godz. 17

   liczba odwiedzin: 395
    •  Kalendarz roku szkolnego 2021 / 2022 

     01.09.2021 POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

     08.09.2021 ZEBRANIE RODZICÓW

     06.10.2021 ZEBRANIE RODZICÓW

     14.10.2021 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

     02.11.2021 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH*

     03.11.2021 ZEBRANIE RODZICÓW

     01.12.2021 ZEBRANIE RODZICÓW

     21.12.2021 RADA KLASYFIKACYJNA ŚRÓDROCZNA

     23 - 31.012.2021 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

     24 - 28.01.2022 TYDZIEŃ PATRONA

     27.01.2022 ŚLUBOWANIE KLAS I i II SP

     28.01.2022 ŚLUBOWANIE KLAS I i II LO

     31.01 - 13.02.2022 FERIE ZIMOWE

     02.03.2022 ZEBRANIE RODZICÓW

     06.04.2022 ZEBRANIE RODZICÓW - INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH KLAS MATURALNYCH

     14 - 19.04.2022 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

     26.04.2022 RADA KLASYFIKACYJNA KLAS MATURALNYCH

     29.04.2022 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W KLASACH MATURALNYCH

     02.05.2022 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH*

     04 - 06.05.2022 MATURA Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

     04 - 06.05.2022 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W LICEUM 

     11.05.2022 ZEBRANIE RODZICÓW

     01.06.2022 DZIEŃ SPORTU

     01.06.2022 ZEBRANIE RODZICÓW - INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH KLAS NIEMATURALNYCH

     15.06.2022 RADA KLASYFIKACYJNA KLAS NIEMATURALNYCH

     17.06.2022 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH*

     24.06.2022 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022