• RAJD - PODKUREK 2023

   09.12.2023 21:05

   5 listopada 2023 wzięliśmy udział w XLVI Rajdzie na orientację „PODKUREK 2023”. Organizator HKT "TREP" PTTK zorganizował marsz na orientację w miejscowości Lasek koło Celestynowa. Z mapą, na dwóch etapach, trzeba było odnaleźć aż 23 punkty kontrolne.

  • PTTK 2024 - SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I WPISOWE

   09.12.2023 21:01

   SKŁADKI 2024

   Składka normalna 84 zł

   Składka ulgowa 57 zł

   rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna)

   emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością

   kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów

   bezrobotni

   osoby pobierające świadczenia przedemerytalne

   Sładka ulgowa młodzieżowa 39 zł

   młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia

   osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia

   opiekunowie szkolnych kół PTTK

    

   Składki należy opłacić do 31 marca 2024.

    

   Legitymacja członka zwyczajnego PTTK z opłaconą składką członkowską na rok 2024 jest dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie NNW do 31 marca 2025.

    

   WPISOWE

    

   Wysokość wpisowego

   9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie

   12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową

   21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną

    

   Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK

    

   LEGITYMACJA (duplikat)

    

   Opłata za legitymację (duplikat) PTTK  wynosi 9,00 zł (koszt wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK)

  • ZDOBYWCY ODZANAK PTTK

   10.11.2022 18:07

   ODZNAKA - ORLI LOT
    
   6 listopada 2022 - Helene Potomski, Jakub Dąbrowski
   Gratulacje!


   ODZNAKI InO

   12 października 2022 - Oliwia Piotrowska - odznaka brązowa InO
   26 lipca 2022 - Oliwia Dajnowiec, Zuzanna Ostaszewska, Bartosz Kostromski, Aleksandra Jaczewska - odznaka popularna InO
   20 maja 2022 - Helene Potomski - odznaka brązowa InO
   20 maja 2022 - Helene Potomski - odznaka popularna InO
   9 marca 2022 - Wiktoria Ptak, Oliwia Piotrowska, Weronika Staroń - odznaka popularna InO
   9 lutego 2022 - Weronika Ratajewska - odznaka popularna InO.
   8 grudnia 2021 - Ola Taradejna, Gabrysia Rychel i Kuba Czyż - odznaka popularna InO.
   22 września 2021 - Anna K, Jan. K - odznaka srebrna InO

   21 grudnia 2019 - Kaja Sikorska, Natalia Szewczyk - odznaka popularna InO.

    

   Gratulacje!

    

    

    

    

    


   ODZNAKI TRInO

   12 października 2022 - Oliwia Piotrowska - odznaka brązowa TRInO

   5 października 2022 - Helene Potomski, Gabriela Rychel - odznaka popularna TRInO

   26 lipca 2022 - Oliwia Dajnowiec, Zuzanna Ostaszewska, Bartosz Kostromski, Aleksandra Jaczewska - odznaka popularna TRInO

   9 marca 2022 - Wiktoria Ptak, Oliwia Piotrowska, Weronika Staroń, Kuba Czyż  - odznaka popularna TRInO

   22 sierpnia 2021 - Anna K, Jan K, Adam K. - odznaka złota TRInO

   Gratulacje!

    


   ODZNAKA "100 lat InO w Polsce"

   5 października 2022 - Oliwia Piotrowska, Helene Potomski

   29 września 2022 - Jakub Dąbrowski

    

   100 lat InO w Polsce

    


    

  • RAJD - JESIEŃ IDZIE im. M. Ostrowskiego (Bródno)

   14.10.2023 18:56
   14 października 2023 wzięliśmy udział w 27. Turystycznym Rajdzie na Orientację "Jesień Idzie im. Maćka Ostrowskiego". Organizator, Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej, zaprosił nas do Lasku Bródnowskiego. Z mapą trasy TP należało odnaleźć w terenie dziesięć punktów kontrolnych. Zdaje się, że wszystkim się udało!