• RAJD - TRIP Z DREPTUSIEM

   11.11.2022 18:30
   11 listopada 2022 członkowie MKT wzięli udział w XXII TRIP z Dreptusiem na trasie nr 125 - Plac Wilsona i Fort Sokolnickiego.
   Jakub Dąbrowski zajął 1. miejsce.
   Gratulacje!

  • PTTK 2022 - SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I WPISOWE

   07.02.2022 18:25

   SKŁADKI

   Składka normalna 65 zł

   Składka ulgowa 40 zł

   rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna)

   emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością

   kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów

   bezrobotni

   osoby pobierające świadczenia przedemerytalne

   Sładka ulgowa młodzieżowa 30 zł

   młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia

   osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia

   opiekunowie szkolnych kół PTTK

    

   WPISOWE

    

   Wysokość wpisowego

   8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie

   10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową

   20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną

    

   Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK

    

   LEGITYMACJA

    

   Opłata za legitymację PTTK w roku 2022 wynosi 8,00 zł (kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK)

    

    

  • ZDOBYWCY ODZANAK PTTK

   10.11.2022 18:07

   ODZNAKA - ORLI LOT
    
   6 listopada 2022 - Helene Potomski, Jakub Dąbrowski
   Gratulacje!


   ODZNAKI InO

   12 października 2022 - Oliwia Piotrowska - odznaka brązowa InO
   26 lipca 2022 - Oliwia Dajnowiec, Zuzanna Ostaszewska, Bartosz Kostromski, Aleksandra Jaczewska - odznaka popularna InO
   20 maja 2022 - Helene Potomski - odznaka brązowa InO
   20 maja 2022 - Helene Potomski - odznaka popularna InO
   9 marca 2022 - Wiktoria Ptak, Oliwia Piotrowska, Weronika Staroń - odznaka popularna InO
   9 lutego 2022 - Weronika Ratajewska - odznaka popularna InO.
   8 grudnia 2021 - Ola Taradejna, Gabrysia Rychel i Kuba Czyż - odznaka popularna InO.
   22 września 2021 - Anna K, Jan. K - odznaka srebrna InO

   21 grudnia 2019 - Kaja Sikorska, Natalia Szewczyk - odznaka popularna InO.

    

   Gratulacje!

    

    

    

    

    


   ODZNAKI TRInO

   12 października 2022 - Oliwia Piotrowska - odznaka brązowa TRInO

   5 października 2022 - Helene Potomski, Gabriela Rychel - odznaka popularna TRInO

   26 lipca 2022 - Oliwia Dajnowiec, Zuzanna Ostaszewska, Bartosz Kostromski, Aleksandra Jaczewska - odznaka popularna TRInO

   9 marca 2022 - Wiktoria Ptak, Oliwia Piotrowska, Weronika Staroń, Kuba Czyż  - odznaka popularna TRInO

   22 sierpnia 2021 - Anna K, Jan K, Adam K. - odznaka złota TRInO

   Gratulacje!

    


   ODZNAKA "100 lat InO w Polsce"

   5 października 2022 - Oliwia Piotrowska, Helene Potomski

   29 września 2022 - Jakub Dąbrowski

    

   100 lat InO w Polsce

    


    

  • RAJD - PODKUREK 2022

   06.11.2022 17:41
   6 listopada 2022 członkowie MKT wzięli udział w XLV Rajdzie na Orientację "PODKUREK 2022", który w Malcanowie zorganizował HKT TREP PTTK. Były dwie łatwe trasy TP, a na nich: zrzutowisko AK, póżne jagody i podgrzybki, wydmy i gleby bielicowe. Na mecie czekały kiełbaski, gorąca herbata i tort serowy.
   Po zakończeniu rajdu odbyła się uroczystość wręczenia Odznak PTTK „ORLI LOT”. Za aktywny udział w organizacji przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych odznaczeni zostali członkowie MKT: Helene Potomski i Jakub Dąbrowski.