•  NOWOŚĆ 

    PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ*

     dla

    kandydatów do klasy pierwszej sportowej

    pierwszy termin

    3 czerwca 2024, godz. 8:00

    grupa piłki nożnej

     

    5 czerwca 2024, godz. 8:00

    grupa piłki siatkowej

     

    drugi termin

    17 czerwca 2024, godz. 8:00

    grupa piłki nożnej, grupa piłki siatkowej

     

    sala gimnastyczna CLXII Liceum Ogólnokształcącego

    Warszawa, ul. Turmoncka 2

     

    * Wszyscy kandydaci zainteresowani nauką w klasie sportowej (1s) muszą przystąpić do próby sprawności fizycznej w pierwszym lub drugim terminie. Dotyczy to także kandydatów, którzy umieszczą CLXII Liceum Ogólnokształcące na kolejnym priorytecie.

   •  ►NOWOŚĆ   KLASY 1 w CLXII LO 

    Nasze propozycje klas na rok szkolny 2024/2025

    • Klasa 1a o profilu język polski, matematyka z rozszerzonym językiem angielskim - zobacz film: Interkulturowość.
    • Klasa 1b o profilu biologiczno-chemicznym z rozszerzonym językiem angielskim - zobacz film: Jestem na biol-chem ...   
    • Klasa 1c o profilu geograficznym z rozszerzonym językiem angielskim i językiem hiszpańskim/niemieckim - zobacz film: Twój wybór ...
    • Klasa 1s o profilu sportowym z rozszerzonym językiem angielskim - zobacz film: Pasjonuje Cię sport?

     

     

   •  ►PROMOCJA   CLXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

    Pasje, zainteresowania i hobby nauczycieli ZS128 - zobacz film

    Przedmioty przyrodnicze w CLXII Liceum Ogólnokształcącym - zobacz film

    A TY w jakim języku mówisz? - zobacz film

    Najciekawsze zajęcia pozalekcyjne w CLXII Liceum Ogólnokształcącym - zobacz film

      

   •  NOWOŚĆ 

    Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w CLXII Liceum Ogólnokształcącym poprzez złożenie:

    • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
    • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
    • karty zdrowia
    • dwóch zdjęć legitymacyjnych
    • kwestionariusza osobowego kandydata.pdf
   •  NASZ FILM PROMOCYJNY 2023

   •  NASZ FILM PROMOCYJNY  2021

     

   •  NASZ FILM PROMOCYJNY  2020