• Tekst ślubowania
      
     My uczennice i uczniowie SP 379 / CLXII LO w Warszawie w obecności naszych nauczycieli uroczyście ślubujemy:
      
     • Być wiernymi ideałom, o które walczyli i za które ginęli harcerze Szarych Szeregów. 
     • Z  poczuciem pełnej odpowiedzialności przygotować się do pracy dla dobra naszej ojczyzny. 
     • Kształtować nasze charaktery według najlepszych wzorców osobowych harcerzy z Szarych Szeregów. 
     • Rzetelną nauką i wzorowym zachowaniem strzec honoru naszej szkoły. 
     • Otaczać czcią miejsca uświęcone krwią poległych w walce o niepodległość naszej ojczyzny.
     Ślubujemy!