• Z kart historii ...

  • Zespół Szkół nr 128 przy ulicy Turmonckiej 2 w Warszawie został powołany do istnienia przez Radę m. st. Warszawy. Funkcjonuje od 1 września 2019 roku. W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 379 im. Szarych Szeregów oraz CLXII Liceum Ogólnokształcące. Nasza placówka, dzięki staraniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rodziców i wszystkich Przyjaciół zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i zainteresowań a także osiągania sukcesów w wielu różnych obszarach. Umiejętnie łączymy sport z nauką, czego wynikiem są sukcesy uczniów. Dbamy o wychowanie dzieci i młodzieży, kształtujemy ich wrażliwość, zachęcamy do aktywności i pielęgnujemy tradycje patriotyczne. Ideały młodych harcerzy Szarych Szeregów: przyjaźń, odpowiedzialność, służba okazują się ponadczasowe, atrakcyjne także dla współczesnej młodzieży. Społeczność szkolna dba o kontakty z kombatantami, którzy są dla nas uczestnikami lub świadkami historii. W przeszłości gościli u nas: druh Stanisław Sieradzki pseud. Świst, Przewodniczący Środowiska „Zośka” profesor Tytus Karlikowski, Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów profesor Wojciech Wolski, przedstawiciel Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów Tymoteusz Duchowski, a także przedstawiciele Komendy Kręgu Szare Szeregi Bazylika Bródno z panem Leonem Skórzewskim na czele. Corocznie obchodzimy Dzień Patrona. Odwiedzamy kwatery Szarych Szeregów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i na Cmentarzu Bródnowskim .

   W latach 1999 – 2019 dyrektorem Gimnazjum była p. Hanna Kiljańska. W 2001 roku szkoła przyjęła imię Szarych Szeregów. 25 lutego 2009 roku delegacja szkoły uczestniczyła w pogrzebie druha Śwista Stanisława Sieradzkiego na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W 2010 roku w szkole odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Oni szli Szarymi Szeregami” z udziałem gości: pani Olgi Krzyżanowskiej, wicemarszałka Sejmu RP, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Narodowej, reżysera filmu Mariusza Malca a także pana Leona Skórzewskiego, reprezentującego Stowarzyszenie Szarych Szeregów Koło „Bazylika”. 29 września 2010 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy Szarych Szeregów, upamiętniającej najmłodszych harcerzy z Hufca „Bojowe Szkoły Bródno”, poległych w Powstaniu Warszawskim. Wśród gości byli: Jego Ekscelencja arcybiskup Henryk Hoser, Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Zbigniew Poczesny, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Targówek Grzegorz Zawistowski wraz ze swoimi zastępcami Wacławem Kowalskim, Sławomirem Antonikiem i Krzysztofem Buglą a także kombatanci Szarych Szeregów. Tablicę poświęcił ks. prałat Henryk Zaraś, ówczesny proboszcz parafii św. Włodzimierza na Bródnie. W 2011 roku nasza szkoła była jedyną placówką w Warszawie,którą odwiedził John Marsden, pisarz z Australii, autor bestsellerowej serii powieściowej „Jutro”. W 2011 roku Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała pani dyrektor Hannie Kiljańskiej Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci. 27 marca 2014 roku odbyła się w naszym gimnazjum uroczystość z okazji Dnia Patrona. Najważniejszą częścią uroczystości było otwarcie Izby Pamięci poświęconej młodym harcerzom Szarych Szeregów, kultywowaniu tradycji i pamięci tych wszystkich, którzy swoją postawą i zaangażowaniem walczyli o wolność. Izbę otworzyli pan Sławomir Antonik- Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, pan profesor Tadeusza Jarosz- wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz harcerz Szarych Szeregów- pan Leon Skórzewski. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również harcerz Szarych Szeregów pan Tadeusz Bobrowski, pani Regina Głuchowska- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddziału Bródno, pani Danuta Winnicka - przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i pani Katarzyna Majdura - Naczelnik Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

   Więcej: Odsłonięcie tablicy upamiętniającej harcerzy Szarych Szeregów w Gimnazjum 144

   W 2014 roku naszej szkole odbyło się odsłonięcie instalacji, związanej z projektem Patron 2.0. W uroczystości uczestniczyli pan Sławomir Antonik - burmistrz dzielnicy Targówek, pani Katarzyna Majdura – naczelnik Wydziału Edukacji i Wychowania, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Monopol Warszawski oraz Fundacji Grupa Twórcza. Głównym partnerem projektu jest Dzielnica Targówek m.st. Warszawy. Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. 1 września 2015 roku nastąpiło uhonorowanie przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych naszego gimnazjum odznaką „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”. Podczas uroczystych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana Władze Związku udekorowały sztandar szkoły.

   W czerwcu 2019 roku mury naszej szkoły opuściły ostatnie oddziały gimnazjalne.

   1 września 2017 roku przy ul. Turmonckiej 2 powstaje Szkoła Podstawowa nr 379 im. Szarych Szeregów.

   1 września 2018 roku przy ul. Turmonckiej 2 powstaje CLXII Liceum Ogólnokształcące.

   Od 1 września 2019 roku dyrektorem Zespołu Szkół nr 128 jest p. Beata Pajęcka – Pluta.