• SZKOŁA PAMIĘTA

     • Odwiedzając w dzień Wszystkich Świętych i w zaduszki groby naszych bliskich, nie zapominamy o polskich patriotach, harcerzach Szarych Szeregów, powstańcach i obrońcach Ojczyzny. Na ich mogiłach przedstawiciele naszej szkolnej społeczności złożyli kwiaty i zapalili znicze.
       
     • Pożegnanie Druha Franciszka Heroka

     • 1 września 2022 r. na Cmentarzu Bródnowskim pożegnaliśmy śp. Franciszka Heroka pseud. Dzina. W czasie okupacji niemieckiej był on harcerzem Szarych Szeregów z Nowego Bródna, w okresie powojennym zastępowym 48 WDH, a później członkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
      W pożegnaniu uczestniczył poczet sztandarowy naszej szkoły oraz członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów: Beata Pajęcka-Pluta, Izabela Kaczyńska i Adam Krzyżanowski - reprezentujący Krąg Bazylika-Bródno.
      (45G,6,25)
     • Pożegnanie Druha Jerzego Miecińskiego pseud. Sum

     • 10 sierpnia 2022 członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów pożegnali Druha Jerzego Miecińskiego, Przyjaciela naszej szkoły.
      Poczas okupacji był on harcerzem Szarych Szeregów, w Powstaniu Warszawskim pełnił służbę łącznika na Woli.
      Druh Jerzy był przewodniczącym Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
      Na Wojskowych Powązkach Druha pożegnali najbliżsi, przyjaciele, kombatanci, członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz harcerze. Później nastąpiło odprowadzenie do grobu na cmentarzu parafialnym w Markach. Uroczystości asystowała kompania Wojska Polskiego, która oddała salwy honorowe.
       
       
    • Harmonogram rocznic

    • 7 stycznia
     Rocznica śmierci Jana Rodowicza "Anody" (1949)

     20 lutego 
     Rocznica śmierci pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów Floriana Marciniaka (1944)

     22 lutego
     Dzień Myśli Braterskiej

     15 marca
     Rocznica śmierci Aleksandra Kamińskiego (1978)

     26 marca
     Rocznica "Akcji pod Arsenałem" (1943)

     19 maja
     Rocznica "Akcji pod Celestynowem" (1943)

     6 czerwca
     Rocznica "Akcji pod Czarnocinem" (1943)

     11 lipca
     Rocznica Akcji "Parasola" na szefa policji SS W. Koppe (1943) w Krakowie i Udorzu

     1 sierpnia
     Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (1944)

     27 września
     Rocznica powstania Szarych Szeregów (1939)

     15 grudnia
     Rocznica powstania Stowarzyszenia Szarych Szeregów

     30 grudnia
     Rocznica śmierci Naczelnika szarych Szeregów Stanisława Broniewskiego "Orszy" (2000)

     • 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

     • 1 sierpnia 2022 kombatanci, harcerze, członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz przedstawiciele naszej szkolnej społeczności spotkali się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, przy kwaterze batalionu Zośka, by oddać hołd poległym powstańcom. Wśród zebranych był Przyjaciel naszej szkoły - druh Leon Skórzewski.
      Na mogiłach harcerzy Szarych Szeregów, walczących na Bródnie, także zapłonęły znicze.
      Cześć i chwała Bohaterom!
       
     • 79. rocznica aresztowania Floriana Marciniaka

     • 6 maja obchodziliśmy rocznicę aresztowania przez gestapo Floriana Marciniaka (1915-1944) harcmistrza, pierwszego naczelnika Szarych Szeregów. Po wybuchu II wojny światowej Marciniak przedostał się z Poznania do Warszawy. 27 września 1939 otrzymał nominację na naczelnika Szarych Szeregów i był nim aż do aresztowania. Pod koniec września 1939 roku uczestniczył w spotkaniu instruktorów harcerskich, na którym podjęto decyzję o przejściu harcerstwa do podziemia. Florian Marciniak wywarł duży wpływ na program wychowawczy i plany działania tajnej organizacji harcerskiej. Wprowadził w Szarych Szeregach zasadę „wychowania przez walkę”, ujętej w programie „Dziś, jutro, pojutrze”.
      Po przesłuchaniach w siedzibie gestapo w Alei Szucha Marciniak został wywieziony do Poznania, następnie do obozu pod Poznaniem a wreszcie do KL w Gross Rosen, w którym prawdopodobnie 20 lutego 1944 roku został zamordowany. Nigdy nie udało się odnaleźć jego szczątków. We wrześniu 2010 roku urnę z ziemią z obozu w Gross-Rosen złożono uroczyście w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w kościele św. Wojciecha w Poznaniu.
      Dziś, pod tablicą przy ulicy Mysiej w centrum Warszawy, gdzie 79 lat temu Florian Marciniak został aresztowany, członkowie Stowarzyszenie Szarych Szeregów złożyli kwiaty i zapalili znicze. W uroczystości wziął udział druh Jerzy Mieciński ps. „Sum”, przewodniczący Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz p. Izabela Kaczyńska z mężem, reprezentujący Krąg Bazylika-Bródno.
       

       

     • Spotkanie członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów

     • 23 kwietnia 2022 odbyło się świąteczno-organizacyjne spotkanie członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów, które poprowadził druh Jerzy Robert Mieciński, ps. „Sum”. Uczestniczyła w nim p. Izabela Kaczyńska z mężem, oboje reprezentujący Krąg Bazylika - Bródno.
      Były życzenia wielkanocne, refleksje nad przyszłością Stowarzyszenia oraz prezentacja przybliżająca historię znaku Polski Walczącej, wraz ze wskazaniem, gdzie zachowały się do dziś oryginalne symbole, namalowane przez harcerzy Szarych Szeregów podczas okupacji.
      Na zakończenie odśpiewano pieśń "Ogniska już dogasa blask". Kombatantom Szarych Szeregów życzymy dużo zdrowia.
      Czuwaj!

       

     • Pamiętamy o Rudym i Alku

     • 30 marca 1943, zaledwie 4 dni po słynnej akcji pod Arsenałem, zmarli Jan Bytnar ps. Rudy i Maciej Aleksy Dawidowski ps. Alek, harcerze Szarych Szeregów.
      Cześć Ich pamięci!
       
     • Szare Szeregi - Więź Pokoleń

     • 25 marca 2022, podczas uroczystości ślubowania licealistów, pan Leon Skórzewski, harcerz Szarych Szeregów i przyjaciel naszej szkoły, wręczył legitymacje oraz plakietki Stowarzyszenie Szarych Szeregów nauczycielom ZS128: pani Izabeli Kaczyńskiej oraz panu Mariuszowi Świdowiczowi.
      Pani dyrektor B.Pajęcka-Pluta, pani I.Kaczyńska i pan M.Świdowicz zostali członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
      Dla dzieci i młodzieży harcerze Szarych Szeregów mogą być wzorem postaw. Warto uczyć się od nich poszanowania dobra i prawdy. Naśladować ich w przyjaźni, dążeniu do celu oraz w pracy zespołowej. To ponadczasowe wartości.


       
     • RAZEM NA ŚWIĘTA

     • 🎄
      Bardzo dziękujemy uczniom klasy 3B_SP za przepiękne wieńce adwentowe i słodkie świąteczne upominki.

      Leon Skórzewski
      Ryszard Cholewa

     • # SZKOŁA PAMIĘTA

     • Zespół Szkół nr 128 w Warszawie wziął udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta 2021”. Jej celem jest zachowanie w pamięci bohaterów naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W tym roku wspominamy harcerza, powstańca warszawskiego Jurka Kantarskiego.

      Na stronie internetowej szkoły zostało opublikowane „Wspomnienie o Jerzym Kantarskim”, opracowane na postawie relacji jego żyjących kolegów: druha Wiktora Sokólskiego i druha Leona Skórzewskiego.

      Uczniowie uporządkowali grób Jurka na Cmentarzu Bródnowskim  (kwatera 28 B IV 8), zapalili znicze oraz wspominali jednego z patronów Szkoły Podstawowej nr 379 im. Szarych Szeregów i CLXII Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów.

      Znicze zapłonęły też pod pamiątkową tablicą, znajdująca się przy wejściu głównym do szkoły, upamiętniającą najmłodszych harcerzy Szarych Szeregów, walczących w czasie powstania warszawskiego na Bródnie.


       

     • Wspomnienie o Jurku Kantarskim

     • Wspomnienie o harcerzu, powstańcu warszawskim z Bródna Jerzym Kantarskim na podstawie relacji Wiktora Sokólskiego i Leona Skórzewskiego opracowała Izabela Kaczyńska.

        

      Jerzy Zygmunt Kantarski, pseudonim „Hall”, rocznik 1928, harcerz, starszy strzelec VI Obwodu (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon - pluton 618, zmarł 6 sierpnia 1944 roku (na nagrobku jest data 7 sierpnia 1944) wskutek ran postrzałowych. Jego grób znajduje się na Cmentarzu Bródnowskim (kwatera 28 B IV 8).

      Czytaj całość
       

     • Pamiętamy o harcerzach, powstańcach warszawskich z Bródna

     • 11 października 2021 uczniowie klasy 1a zorganizowali spacer po Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Odwiedzili kwaterę harcerzy, członków Szarych Szeregów, którzy zginęli podczas II wojny światowej, Na grobie  Jerzego Andrzejewskiego i Stefana Wolińskiego (harcerzy z Bródna) zapłonęły znicze (kwatera A20, rząd 4, grób 10).
      Piękna pogoda i jesienna sceneria sprzyjały spacerowi i pozytywnie wpłynęły na odbiór tego miejsca.
       
       
     • Odznaczenie srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”

     • Nauczycielka języka polskiego p. Izabela Kaczyńska i jej mąż Tomasz, oboje członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów działającego w naszej szkole, na wniosek Ministra Obrony Narodowej p. Mariusza Błaszczaka zostali odznaczeni srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Medale wręczył Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej p. Łukasz Kudlicki 9 października 2021 podczas pikniku patriotyczno-historycznego w Markach koło Warszawy.

     • 82. rocznica powstania Szarych Szeregów

     • 27 września 2021 obchodzimy 82. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i powołania Szarych Szeregów. Działające w konspiracji harcerstwo oparto na strukturze przedwojennego ZHP. Szare Szeregi zostały powołane przez grono członków Naczelnej Rady Harcerskiej w warszawskim mieszkaniu Stanisława Borowieckiego, przy ulicy Noakowskiego 12.
      Jako społeczność Zespołu Szkół, którym patronują Szare Szeregi, jesteśmy zobowiązani do ocalenia pamięci o młodych ludziach, którzy w trudnym okresie wojny i okupacji niemieckiej zdali egzamin z patriotyzmu.
      Dziękujemy Łukaszowi Szczepankiewiczowi (3C_LO) za odwiedzenie kamienicy przy Noakowskiego i wykonanie pamiątkowych zdjęć.
       
     • Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

     • W dniu 1 sierpnia 2020 roku, o godz. 16.00 przedstawiciele Stowarzyszenia Szarych Szeregów "Bazylika Bródno" uczestniczyli w Apelu Poległych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zorganizowanym przez O/Warszawa Stowarzyszenia. Po uroczystości złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobie Jerzego Andrzejewskiego(17 lat) i Stefana Wolińskiego (16 lat) - harcerzy, powstańców warszawskich z Bródna (kwatera A20, rząd 4, grób 10).

       

     • Druh Leon Skórzewski wspomina Szkołę Podchorążych Rezerwy'44

     • Wspomnienie Leona Skórzewskiego o harcerkach - kurierkach

     • Od początku konspiracji, czyli od października 1939 roku, obawialiśmy się przechwycenia przez Niemców korespondencji i meldunków. Rozmowy telefoniczne były pod pełną kontrolą Niemców. Na terenie Bródna działała powielarnia obsługująca cały Blok „Bazylika” Praga. To wszystko wymagało sprawnego przenoszenia materiałów na tzw. skrzynki. Niestety na ulicach często odbywały się kontrole, zatrzymania i rewizje osobiste. Szczególnie podlegali tym rewizjom mężczyźni.  

      Dziewczęta nie były tak ostro kontrolowane i dlatego ...

      Czytaj całość

     • # RAZEM NA ŚWIĘTA

     • W grudniu 2020 roku Zespół Szkół nr 128 wziął udział w akcji MEN „Razem na Święta”. Uczniowie klasy 2a_SP 379 własnoręcznie wykonali portrety kombatantów ze Stowarzyszenia Szarych Szeregów, a szkolni wolontariusze z CLXII LO przygotowali dla druha Leona i Ryszarda świąteczne paczki. Mamy nadzieję, że ten drobny gest wywoła radość w sercach i na twarzach naszych Przyjaciół.

    • NAPISALI O NAS

    •  

     • Urodziny Leona Skórzewskiego - prezesa Kręgu Bazylika Bródno

     •  

      Pan Leon Skórzewski, harcerz Szarych Szeregów, dowódca Plutonu 618 BS Szarych Szeregów, w 2020 roku obchodził 95. urodziny

      Szanowny Jubilacie!
      Drogi Przyjacielu naszej szkoły!

      Z okazji Pana urodzin społeczność Zespołu Szkół nr 128 składa na Pana ręce najserdeczniejsze powinszowania.
      Życzymy Panu długich lat w zdrowiu, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wielu powodów do radości.
      Z utęsknieniem czekamy na nasze kolejne, przyjacielskie spotkania.

      Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie
      CLXII Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów
      i Szkoły Podstawowej nr 379 im. Szarych Szeregów

     • Pamiętamy o harcerzach, powstańcach warszawskich z Bródna

     • #Szkołapamięta

      Jerzy Kantarski (16 lat) - żołnierz VI Obwodu (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon - pluton 618. Zmarł w dniu 6 sierpnia 1944 roku w wyniku odniesionych ran po postrzeleniu na ul. Odrowąża przy Cmentarzu Żydowskim. Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim (kwatera 28 B IV 8)

      Jerzy Andrzejewski (17 lat) i Stefan Woliński (16 lat) - żołnierze kompanii "Giewont" Batalionu "Zośka". W dniu 30 sierpnia 1944 roku polegli pod gruzami domu przy ulicy Zakroczymskiej 7 zniszczonego w wyniku bombardowania. Pochowani na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (kwatera A20, rząd 4, grób 10)

       

      Roman Celiński (17 lat) - żołnierz VI Obwodu (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - kompania ochrony sztabu - pluton 618. Poległ w sierpniu 1944 r.

      Kazimierz Szostak (20 lat) - żołnierz  zgrupowania "Kryska" Armii Krajowej. Poległ 13 września 1944 roku na ul. Mącznej (ulica nieistniejąca, obecnie skrzyżowanie Trasy Łazienkowskiej i Wisłostrady). Prawdopodobnie pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (Kwatera KRYSKA D2, rząd 6, grób 6 - NN).

     • 81. rocznica powstania Szarych Szeregów

     •  

      W niedzielę, 27 września 2020 roku upamiętniamy 81. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.
      Szare Szeregi zostały powołane 27 września 1939 w Warszawie przez grono członków Naczelnej Rady Harcerskiej w mieszkaniu Stanisława Borowieckiego, przy ul. Noakowskiego 12.
      Pamiętajmy o tych, którzy w najcięższych czasach zmuszeni byli dokonywać trudnych wyborów między tym co łatwe, a tym co słuszne.

     • Odsłonięcie tablicy z nazwą patrona i wprowadzenie sztandarów do szkół Zespołu Szkół nr 128

     • Społeczność Zespołu Szkół nr 128 przy ulicy Turmonckiej 2 w Warszawie pielęgnuje tradycje patriotyczne i dba o zachowanie pamięci o najmłodszych harcerzach Szarych Szeregów, którzy działali w konspiracji na terenie dzisiejszego osiedla Bródno. Dlatego też na patrona Szkoły Podstawowej nr 379 oraz CLXII Liceum Ogólnokształcącego wybrała Szare Szeregi.

      1 września 2020 roku odbyło się odsłonięcie tablicy z nazwą patrona placówki oraz wprowadzenie sztandarów do szkół. Wzruszająca uroczystość, ze względu na obowiązujące w dobie pandemii koronawirusa zasady reżimu sanitarnego, miała skromny, symboliczny charakter. Wśród zaproszonych gości byli obecni przyjaciele naszej szkoły – harcerze Szarych Szeregów: pan Leon Skórzewski i pan Ryszard Cholewa. Władze Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy reprezentowała pani Wanda Ząbkowska. W uroczystości wzięła również udział pani Hanna Kiljańska, wieloletni dyrektor wygaszonego Gimnazjum nr 144 im. Szarych Szeregów oraz członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

      W imieniu społeczności Zespołu Szkół nr 128 zebranych powitała pani Beata Pajęcka – Pluta, dyrektor placówki. Po odśpiewaniu hymnu szkoły pan Leon Skórzewski odsłonił tablicę z nazwą patrona.

      W dalszej części uroczystości odbyło się przekazanie uczniowskim pocztom dwóch nowych sztandarów. Pani Wanda Ząbkowska przekazała sztandar uczniom CLXII Liceum Ogólnokształcącego a pan Ryszard Cholewa najmłodszym dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 379. Wzruszeni chorążowie odbierając sztandary złożyli przyrzeczenie, że społeczność szkolna będzie o nie dbała, sumiennie wypełniała swoje obowiązki i godnie reprezentowała szkołę. Następnie przy wtórze werbli nowe sztandary zostały wprowadzone do gmachu szkoły.

      Było to bardzo ważne wydarzenie w życiu społeczności Zespołu Szkół nr 128.

      Izabela Kaczyńska

     • 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

     • Pamięć poległych i zmarłych uczestników Powstania Warszawskiego Stowarzyszenie Szarych Szeregów O/Warszawa uczciło Apelem Poległych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w dniu 1 sierpnia 2020 roku, o godz. 16.00.

     • 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

     •  


       

      W dniu 1 sierpnia 2020 roku Leon Skórzewski, dowódca Plutonu 618 Bojowych Szkół Szarych Szeregów, umieścił na maszcie flagę upamiętniając w ten sposób powstanie warszawskie i Polskę Walczącą.

       

     • Oddział Leśny BS Bloku "Bazylika"

     • 10 lipca 2020 roku udaliśmy się do Choszczówki w celu odnalezienia śladów pobytu Oddziału w pobliżu gajówki w sierpniu 1944 r. W poszukiwaniach pomagał nam leśniczy z Kątów Węgierskich Gerard Hoja oraz prezes Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego Konrad Szostek.

      Notatka L.Skórzewskiego z rekonesansu w Choszczówce.pdf

   • Warszawa, 30 kwietnia 2020 r.


    Zarząd Główny Stowarzyszenia Szarych Szeregów z satysfakcją wyraża zgodę na nadanie imienia Szarych Szeregów oraz umieszczenie godła-lilijki Szarych Szeregów (lilijka za znakiem Polski Walczącej) na płacie sztandaru CLXII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie przy ul. Turmonckiej 2.

    Z poważaniem
    Andrzej Marasek
    Przewodniczący Zarządu Głównego
    Stowarzyszenia Szarych Szeregów

     • Krąg Bazylika Bródno

     • Na spotkaniu 4 marca 2020 roku powołano zarząd Kręgu Bazylika Bródno

      • Leon Skórzewski - prezes
      • Ryszard Cholewa - wiceprezes
      • Izabela Kaczyńska - sekretarz
      • Paweł Oracz - skarbnik

      Członkowie: Franciszek Herok, Maciej Dobaczewski, Adam Krzyżanowski,  Beata Pajęcka-Pluta, Mariusz Świdowicz, Krystyna Traczyk, Stanisław Traczyk

       

     • Dzień Myśli Braterskiej

     • Z okazji Dnia Myśli Braterskiej, 21 lutego 2020 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu z kombatantami w Stowarzyszeniu Szarych Szeregów. Członkowie kręgu „Zamek” przygotował m.in. projekcję filmu o wojennych losach Włodzimierza Dusiewicza oraz wspomnienie o pierwszym Naczelniku Szarych Szeregów Florianie Marciniaku.

     • PIEŚŃ O SZARYCH MŁODZIEŃCACH

     • Jakub Ciupa, 2019

      Na ramionach lilijki się błyszczą,
      z dumą głowy do nieba wzniesione.
      Młodzi chłopy z Szarych Szeregów,
      szary mundur, serca biało - czerwone.

      DZIŚ do walki szykować się będą.
      JUTRO wstaną z powstańczym okrzykiem,
      byś POJUTRZE mógł bracie zawołać
      – żyję w pięknej i wolnej Ojczyźnie.

      Stare Miasto, Czerniaków i Wolę
      kanałami po cichu przemierzą
      i zawalczą o domy, ulice,
      choć wrogowie kulami w nich mierzą.

      Lecz niejeden polegnie w ruinach,
      za niejednym łzy matka wyleje.
      Gromy spadną z Zachodu i Wschodu,
      nieprzyjazny wiatr im w oczy zawieje.

      W ciszy staną na warcie wieczystej
      ideałom do końca swym wierni,
      bo za wolność, braterstwo, nadzieję
      warto było swe życie poświęcić.

      Dzisiaj Polska do piersi ich tuli,
      krzyż brzozowy pilnuje mogiły,
      stare drzewo w ukłonach się chyli.
      Cześć i chwała! My nie zapomnimy!

     • Członkowie wspierającyStowarzyszenia Szarych Szeregów

     • 24 stycznia 2020 roku na zakończenie obchodów Tygodnia Patrona odbyła się "Wieczornica - pamięć o przeszłości łączy pokolenia". Podczas spotkania do Stowarzyszenia Szarych Szeregów przyjęto nowych członków: Macieja Dobaczewskiego, Adama Krzyżanowskiego, Pawła Oracza, Beatę Pajęcką-Plutę, Mariusza Świdowicza, Krystynę Traczyk, Stanisława Traczyka.
       

     • Wigilia 2019

     • 14 grudnia 2019 roku odbyła się msza święta z okazji 80. rocznicy utworzenia Szarych Szeregów. Do Katedry Polowej Wojska Polskiego przybyli weterani i kombatanci. W homilii biskup polowy Józef Guzdek zwrócił uwagę na konieczność podtrzymywania i przekazywania kolejnym pokoleniom ideałów, którym wierni byli harcerze z Szarych Szeregów. O oprawę liturgiczną zadbał Harcerski Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Po mszy świętej odbyło się spotkanie wigilijne, podczas którego druhny, druhowie i zaproszeni goście łamali się opłatkiem. Spotkanie zakończyły wspólne pamiątkowe fotografie.

     • Spotkanie z harcerzami

     • Od 14 listopada 2019 roku przy Zespole Szkół 128 działa 285 Warszawska Wodna Drużyna Harcerska. Na pierwszej zbiórce młodzi harcerze spotkali się z przedstawicielami Szarych Szeregów: Leonem Skórzewskim i Ryszardem Cholewą. Druhny i druhowie zapoznali się też ze zgromadzonymi w szkolnej Izbie Pamięci dokumentami, zdjęciami i innymi pamiątkami po 51 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej działającej na Bródnie do 1944 roku.

    • Cmentarz Wojskowy na Powązkach 1listopada 2019

    •