• Szanowni Państwo,

    w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.

    Dyrektor szkoły generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców. W treści maila będzie wskazane tylko imię dziecka i hasło (bez innych danych).

    W przypadku braku adresu email rodzica, dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i ustala sposób przekazania hasła.

    Możliwość generacji hasła będzie dostępna w dniach od 23 marca do 7 kwietnia.

    UWAGA!

    Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli*/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

     

    Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne. Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.  

     

    Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.